Sümboolika

Allikas: TIKi ajalugu

Logo kirjeldus: Tallinna Inglise Kolledži logo koosneb stiliseeritud tumesinisest joonia stiilis kapiteelist tumepunaste kiirtega ning sõnamärgist Tallinna Inglise Kolledž – Tallinn English College. Märgi kujund on mitmetähenduslik: sammas on läbi ajaloo ulatuv vaimujõu ja hariduse sümbol, valguskiired väljendavad edasipüüdlemist, kuid laiemas mõttes igasugust julgust ennast valgusesse seada, jõudu ja tahet "käia valguses". Joonia kapiteeli kujund on pärit klassikalisest kreeka arhitektuurist, kuid sama detail on osa ka praegusest Tallinna Inglise Kolledži hoonest. Märgi ringikujuline vorm sümboliseerib harmooniat, tasakaalu ja täiust. Logo värvitoonid lähtuvad Briti lipuvärvidest.

Tallinna Inglise Kolledži logo on registreeritud ja kinnitatud Patendiametis.

Tallinna Inglise Kolledži sümboolika loomine Evelin Kasikovi poolt

Väljavõte Kristian Leite uurimistööst (2007), mille tekstiosa põhineb intervjuul E. Kasikoviga meilitsi detsembris 2007, toimetanud ja täiendanud Kai Aus novembris 2010.

Praegu kehtiv sümboolika loodi Tallinna Inglise Kolledžile 1996. aastal. Sümboolika loomiseks tekkis vajadus pärast Tallinna 7. Keskkooli ümbernimetamist Tallinna Inglise Kolledžiks. Uue sümboolika loojaks oli kunstnik Evelin Kasikov, kes sai selle ülesande endale konkursi teel.

Logokonkursi protokoll 04.11.1996 kinnitab kunstniku sõnu. Žürii koosseisus Irina Raud, Tarmo Õkva, Merike Elmers, Kutt Niinepuu-Kiik ja Kirke Saar valisid välja esimesed kolm kohta pälvinud võistlustööd, kuid ükski neist käiku ei läinud. Esimese preemia saanud töö autoriga alustati koostööd. (Õppenõukogu protokollid 1996/1997. Õppenõukogu protokollid 23.10.96-28.08.97. TIKi arhiiv, n. 3-13, s. 7)

Kunstniku sõnul kujundas ta kooli sümboolikat kaks korda. Esimest korda oli see 1996. aastal, mil loodi lipp ja logo ja teist korda 1999. aastal, mil kunstnik kujundas vilistlaste kokkutuleku materjale. Logo kasutati E. Kasikovi poolt tehtud järgmistes kujundustöödes: aukiri, blankett, C65 ümbrik, certificate, diplom, dokumendikaaned, kokkutuleku kutse, kontserdi kava, koolimajade pildid, korvpalliturniiri medal, korvpalliturniiri särk, kutsekaaned, nimekaart ja vilistlaskokkutuleku folder.


E. Kasikov sai kooli sümboolika kujundamisel eeskuju hoone arhitektuurist. Jälgida tuli ka seda, et sümboolika vastaks kooli vaimsusele. Kool soovis, et logol oleks klassikaline suund. Nende tingimuste sümboliseerimiseks otsustas kunstnik võtta põhielemendiks joonia samba. Sümboolika pidi vastama ette kirjutatud tingimustele: kooli logo pidi sisaldama kooli nimetust nii eesti kui ka inglise keeles ning muudel sümboolikaga materjalidel tuli kasutada kooli motot “For Excellence We Strive”.

Moto oli pärit 1994. aastal Junior Achievement programmi raames loodud õpilasfirma “Lõdvik Ltd” poolt toodetud kooli T-särgilt. Peale numbri 7 puudus siis igasugune muu kooli oma sümboolika, sest kooli tuleviku suhtes oldi äraootaval seisukohal.

Kunstnik pidi uurima kooli vaimsust ja väärtusi. Ta kirjeldas Inglise Kolledžit kui kõrge taseme ja distsipliiniga akadeemilist kooli, mis oli talle tuttav venna (Kristjan Kasikov lõpetas 1997 a) kaudu, kes koolis õppis. Kunstnik märgib, et sümboolika loomine oli kooli poolt eelnevalt hästi läbi mõeldud, mistõttu koostöö sujus ja kunstniku loodud variante muudeti minimaalselt.

Logo kasutati E. Kasikovi poolt tehtud järgmistes kujundustöödes: aukiri, blankett, C65 ümbrik, certificate, diplom, dokumendikaaned, kokkutuleku kutse, kontserdi kava, koolimajade pildid, korvpalliturniiri medal, korvpalliturniiri särk, kutsekaaned, nimekaart ja vilistlaskokkutuleku folder.

TIKi Medal.png

Tallinna Inglise Kolledži medal on ümmargune 40 mm läbimõõduga kullatud vasesulam (tompak), mille esiküljel on kooli embleemi– stiliseeritud joonia stiilis kapiteel kiirtega ja sõnamärgi Tallinna Inglise Kolledž, Tallinn English College kujutis. Ketta tagaküljele graveeritakse autasustatava ees- ja perekonnanimi, mille eest autasustatakse ja aastaarv. Medaliga autasustati põhikooli ja gümnaasiumi hinnetega neli ja viis lõpetanuid 2005. aastani (kaasa arvatud).

Medali teostus: Roman Tavast OÜ


TIK siselipp.png

Tallinna Inglise Kolledži lipp on ristkülikukujuga, laiuse ja pikkuse vahekorraga 7 : 11, normaalsuurusega 1000 x 1570 mm, puidust lipuvardale kinnitatud tumesinine, täisvillane riidelaid. Lipu paremale poole on õmmeldud aplikatsioonitehnikas kooli logo, mis on paigutatud lipu keskele, läbimõõduga 880 mm. Samba all on rooma numbrites kooli asutamise aasta (1996). Lipu kolme külge ääristavad hallid narmad.

Tumesinist–halli siidist linti, mõõtudega 110 x 2940 mm kooli motoga "For excellence we strive" kasutatakse ainult koos siselipuga. Lint seotakse lipuvarda ülemisse ossa, mille mõlemad otsad langevad alla lipukanga laiuse ulatuses. Motot ei tõlgita.


TIK T-särk for excellence.png

Motot kasutati esmakordselt 1994. aastal loodud kooli T-särgil, mida tootis ja turustas Junior Achievement programmi raames loodud õpilasfirma Lõdvik Ltd.


TIK sõrmus.png

Tallinna Inglise Kolledźi koolisõrmus on kasutusel alates 2007. aastast. Teostus: Roman Tavast OÜ


Kooli sümboolikaga tooted: kalender, visiitkaardid, tänukirja blankett, aukirja blankett ja plakatite alused stendidele A3 ja A4 disainisid Tallinna Inglise Kolledži kunstiõpetaja Merike Hindreus ja graafiline disainer Mart Hindreus.

Koolivormi kardigani märki tuli Merike Hindreusel kudumise hõlbustamiseks lihtsustada.

TIK barett.png
TIK tekkel.png

TIK-i tekli kujundas samuti Merike Hindreus, kasutades kooli värve ja logo ja lisades laste ohutuse eesmärgil hõbedase triibuna servas helkurpaela. Tekkel vahetas välja kooli vilistlase kunstnik Liivia Leškini (lõpetas 1975) kavandatud kooli peakatte: tumesinise bareti, mida sai vastavalt pea suurusele bareti servas olevate valge ja punase paela abil parajaks sättida.


TIK sertifikaat.png

Sertifikaat omistatakse alates 1996. aastast neile, kes on omandanud Tallinna Inglise Kolledži õppekava ja lõpetanud Tallinna Inglise Kolledži.

Personaalsed tööriistad
Nimeruumid

Variandid
Toimingud
Navigeerimine
Tööriistad