Leida Vahtra

Allikas: TIKi ajalugu
LeidaVahtra.png

(15.VII 1917- 21.IV 2007)

Kokkuvõte Tallinna 7. Keskkooli õpilaste Alice Esse ja Kadri Metsa uurimistööst ( juhendaja Kristi Tarand) , mis valmis 1988. aastal , Kristi Tarandi kirjutatud järelhüüdest „Õpetajate lehes“ (11.V 2007) ja V. Villandi toimetatud Lenderi kooli lugu II (2000) Täiendanud Kai Aus detsembris 2010.

--

Leida Vahtra sündis 15. juulil 1917. aastal Alt Schwanenbergis, nüüdses Verz Gulbenes, kus ta isa töötas raudteeametnikuna. Järgmisel aastal kolis pere Eestisse. Kooliteed alustas Leida Vahtra 1924. aastal seitsmeaastaselt Lenderi tütarlaste gümnaasiumis, mille 1935.a. cum laude lõpetas. Koolis meeldis talle keeli õppida. 1935. aastal alustas Leida Vahtra õpinguid Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas. Nagu pedagoogikat, ajalugu ja filosoofiat, võis ka keeli õppida alam-, kesk- või ülemastme ulatuses. Vastavalt valitud aine astmele olid eksaminõuded kõrgemad või madalamad. Kokku tuli valida neli ainet: Leida Vahtra valis ülemastme inglise keele, keskastme saksa keele, lisaks eesti- ja üldkeeleteaduse ja rahvaluule. Oma õppejõududest meenutas ta pedagoogilise praktika juhendajat Johannes Silvetit. Et õpetajaks saada, tuli astuda Didaktilis-metoodilisse Seminari, kus said õppida ülikooli lõpetanud või lõpetamas olevad isikud. Seminari lõpetajal tuli sooritada Haridusministeeriumi poolt määratud komisjoni ees kutseeksam. Üliõpilasaastatel oli Leida Vahtra au pair Chiswickis politseiniku perekonnas. Leida Vahtra lõpetas Tartu ülikooli 1940. aastal inglise ja saksa keele õpetaja kutsega. Aastast 1941 kuni kooli likvideerimiseni 1944. aastal töötas ta Lenderi gümnaasiumis, seejärel Tallinna 21. Keskkolis. Tallinna 7. Keskkoolis töötas Leida Vahtra 1949 aastast kuni pensionileminekuni 1985. aastal. Aastatel 1962- 1975 oli ta õppealajuhataja. Paralleelselt üldhariduskoolis töötamisega andis ta võõrkeeli Tallinna kõrgkoolides.

Tallinna 7. keskkoolist sai inglise keele süvaõppega kool 1960. aastal. Tolleaegne direktor Oskar Radik : „Kõik, mis meie töös inglise keele osas head on, võlgneme ennekõike Leida Vahtrale, kes seitse aastat tagasi hakkas programmi kohandama erikooli tingimustele vastavalt , just tema hakkas plaanipäraselt õppebaasi probleeme lahendama..“ 1962. aastal toimus Tartu Riiklikus Ülikoolis I vabariiklik võõrkeeleõpetajate konverents, kus L. Vahtra jagas 7. keskkooli kogemusi, kaks aastat hiljem tegi ta seda juba Moskvas üleliidulisel võõrkeelte õppealajuhatajate nõupidamisel. 1968. aastal osales ta NL eri paikadest pärit inglise keele õpetajate kursustel Swansea ülikoolis Walesis.

Mitte ainult Tallinna 7. Keskkool, vaid kõik Eesti koolid, kus inglise keelt süvendatult õpetati, võlgnevad tänu õpetaja Vahtrale õpikute ja töövihikute eest. Leida Vahtra oli I-V klassi inglise keele õpikute ( Step 1-5 ) autor, koostöös Ingrid Sotteriga ( Step 1 oli kolmas kaasautor Ingrid Kuljus). Leida Vahtra koostatud metoodilised juhendid olid aluseks kogu õpetamisele. Ka neis oli märgata Leida Vahtra takti ja psühholoogivaistu - neis ei kästa ega keelata, jagatakse soovitusi ja antakse nõu.

Leida Vahtra inglise keele õppealajuhatajana demokraatliku juhtimisstiiliga , ei teinud liigseid sõnu, tundis kõiki õpetajaid hästi ja oskas nendega koostööd teha. Tal olid kõik juhile vajalikud omadused ja seetõttu oli tal autoriteeti. Praktikajuhendajana oli tema tunni analüüs põhjalik ning suhtumine üliõpilasesse alati heatahtlik ja taktitundeline.

Esialgseid programme pidevalt täiustades viis ta sisse ingliskeelse geograafia 6. Ja 9. klassis, inglise kirjanduse, tõlkepraktika ja õppeaine, mida nimetati country study – õpetuse Eestist ja Tallinnast inglise keeles. Ta toetas oma eriainete õpetajate koostatud programme ja esialgu vaid rotaprindis välja antud õpikuid.

Leida Vahtrale omistati 1964. aastal ENSV ÜN Presiidiumi poolt õpetajatele välja antud aunimetus- ENSV teeneline õpetaja. Leida Vahtra oli sunnitud parteisse mitte kuulununa olema rahvasaadik Tallinna Linna TSN (1963-65) ja NL Ülemnõukogu (1966-70) töös. Moskvas käimine oli lihtsalt paratamatu kohustus.

Tänu Leida Vahtra jõupingutustele asutati Eestis esmalt inglise keele ja hiljem teiste võõrkeelte süvaõppega koolid. Ta ei nõudnud enesele kunagi seda au, märkides alati, kui toetav oli kooli direktor ja et kõik sõltus suuresti haridusminister Ferdinand Eiseni tegevusest. Leida Vahtra oskas hoida kolleegide ja õpilaste meeleolu vaimselt rasketel nõukogude aastatel, teda meenutatakse ainult heade sõnadega. Leida Vahtra suri 2007. aastal ja tema põrm puhkab Haapsalu vanal kalmistul.

Sisukord

Valik Kaanekujundusi

LeidaVahtraKaanekujundusedStep.png

Õpikud

 1. Ingrid Sotter, Leida Vahtra, Ingrid Kuljus.  English : step 1. Tallinn : Valgus, 1967, 1976, 1982
 2. Ingrid Sotter, Leida Vahtra, Ingrid Kuljus.  English : step 1. Tallinn : Koolibri, 1994, 1997
 3. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. English : step 2. Tallinn : Valgus, 1968, 1978, 1986, 1991
 4. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. English : step 2. Tallinn : Koolibri, 1996
 5. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. English : step 3. Tallinn : Valgus, 1970, 1982
 6. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. English : step 3. Tallinn : Koolibri, 1993, 1996, 2000
 7. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. English : step 4. Tallinn : Valgus, 1985, 1972
 8. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. English : step 4. Tallinn : Koolibri, 1994, 1997, 1999,
 9. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. English : step 5. Tallinn : Valgus, 1985, 1978
 10. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. English : step 5 : [õpik inglise keele süvendatud õppega kooli 5. klassile]. Tallinn : Valgus, 1974
 11. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. English : step 5. Tallinn : Koolibri, 1994, 1997, 2003

Töövihikud

 1. Leida Vahtra, Ingrid Sotter. Inglise keele harjutused. [katsetöövihik IV klassile] : 1. osa. Tallinn : [Eesti NSV Haridusministeerium], 1969
 2. Leida Vahtra, Ingrid Sotter. Inglise keele harjutused. [katsetöövihik IV klassile] : 2. osa. Tallinn : [Eesti NSV Haridusministeerium], 1970
 3. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Inglise keele töövihik III klassile : 1. osa. Tallinn : Valgus, 1969, 1974
 4. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Inglise keele töövihik : III klassile : 2. osa. Tallinn : Valgus, 1969, 1974
 5. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Inglise keele töövihik 4. klassile : 1. osa. Tallinn : Valgus, 1972
 6. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Inglise keele töövihik 4. klassile : 2. osa. Tallinn : Valgus, 1972
 7. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Inglise keele töövihik 4. klassile : 3. osa. Tallinn : Valgus, 1972
 8. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Inglise keele töövihik : 5. klassile : 1. osa. Tallinn : Valgus, 1974
 9. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Inglise keele töövihik : 5. klassile : 2. osa. Tallinn : Valgus, 1974
 10. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Workbook. step 3 : for English-biased schools  : 2. Tallinn Valgus, 1980, 1983
 11. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Inglise keele töövihik võõrkeele erikooli 4. klassile : 1. osa. Tallinn : Valgus, 1975
 12. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Inglise keele töövihik võõrkeele erikooli 4. Klassile  : 2. osa. Tallinn : Valgus, 1975
 13. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Workbook. step 4 : [inglise keele süvaõppega koolidele]  : 2.
Tallinn : Valgus, 1987
 14. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Workbook. step 4 : for English-biased schools  : 1. Tallinn : Valgus, 1990
 15. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Workbook. step 4 : for English-biased schools  : 2. Tallinn : Valgus, 1990
 16. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Workbook. step 5 : for English-biased schools  : 1. Tallinn : Valgus, 1978
 17. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Step 4 : workbook : 1. Tallinn : Koolibri, 1994, 1997, 2003, 1998, 2005
 18. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Step 4 : workbook : 2. Tallinn : Koolibri, 2003
 19. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Step 5 : workbook. : 1. Tallinn : Koolibri, 2005
 20. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Workbook. step 3 : 1. Tallinn : Koolibri, 1997, 1998, 2001, 2005
 21. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Workbook. step 3 : for English-biased schools  : 1. Tallinn : Valgus, 1984
 22. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Workbook. step 4 : 1. Tallinn : Valgus, 1981, 1986
 23. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Workbook. step 5 : 1. Tallinn : Koolibri, 1990, 1993, 1997, 1998 ; 2000, 2003
 24. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Workbook. step 5 : 1. Tallinn : Valgus, 1983
 25. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Workbook. step 6 : 1. Tallinn : Valgus, 1989
 26. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Workbook. step 3 : 2. Tallinn : Koolibri, 1997, 1998, 2001, 2005
 27. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Workbook. step 4 : 2. [Tallinn] : Koolibri, 1994, 1997, 1998, 2000, 2006
 28. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Workbook. step 4 : 2 . Tallinn : Valgus, 1980, 1981
 29. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Workbook. step 5 : 2. Tallinn : Koolibri, 1993, 1997, 1998, 2001, 2004
 30. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Workbook. step 5 : 2. Tallinn : Valgus, 1983, 1990
 31. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Workbook. step 6 : 2. Tallinn : Valgus, 1989


Lugemistekstid

 1. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Lugemistekstid 2. klassile : (inglise keele katselugemik). Tallinn : Eesti NSV Haridusministeerium, 1966
 2. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Lugemistekstid 3. klassile : (inglise keele katselugemik). Tallinn : Eesti NSV Haridusministeerium, 1967
 3. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Lugemistekstid : inglise keele katselugemik 4. klassile. Tallinn : [Eesti NSV Haridusministeerium], 1970
 4. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Lugemistekstid 5. klassile : (inglise keele katselugemik). Tallinn : Eesti NSV Haridusministeerium, 1972

Metoodika

 1. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Metoodiline juhend inglise keele õpetamiseks 4. klassis. Tallinn : Valgus, 1972
 2. Leida Vahtra, D. Virkus.  Passages for reading, comprehension and composition : [keelekallakuga koolide lõpuklasside õpilastele ja I kursuse üliõpilastele]. Tallinn : Valgus, 1973
 3. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Metoodiline juhend inglise keele õpetamiseks võõrkeele erikooli 5. klassis. Tallinn : Valgus, 1975
 4. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Metoodiline juhend inglise keele õpetamiseks I klassis. Tallinn : Eesti NSV Haridusministeerium, 1966, 1978
 5. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Metoodiline juhend inglise keele õpetamiseks 2. klassis. Tallinn : Eesti NSV Haridusministeerium, 1968, 1978
 6. Ingrid Sotter, Leida Vahtra. Metoodiline juhend inglise keele õpetamiseks 3. klassis. Tallinn : Valgus, 1969, 1981
Personaalsed tööriistad
Nimeruumid

Variandid
Toimingud
Navigeerimine
Tööriistad