Estonia puiestee 10

Allikas: TIKi ajalugu

Tallinna Inglise Kolledž (endine Tallinna 7. Keskkool) rajati 1940. aastal J. Westholmi gümnaasiumi ja Prantsuse Lütseumi baasil ja töötas Prantsuse Lütseumi rajatud koolihoones aadressil Hariduse tänav 3.

1994. aastal kolis Tallinna Merekool endisest Tallinna Linna Tütarlaste Kommertsgümnaasiumi hoonest aadressil Estonia puiestee 10 uude koolihoonesse Lasnamäel. 1996. aasta 1. augustil alustas Tallinna Inglise Kolledž õppetööd renoveeritud koolihoones Estonia puiestee 10 ja endises koolihoones Hariduse tänav 3 alustas õppetööd Prantsuse Lütseum.


Koolihoone rajamiseks Tallinna Linna Tütarlaste Kommertsgümnaasiumile korraldati 1912. aastal arhitektuurikonkurss. Esitati 8 projekti. Esimest preemiat välja ei antud, teise sai Peterburi inseneri Aleksander Rosenbergi projekt. Lõpliku projekti tegi A. Rosenbergi võistlustöö järgi arhitekt Erich Jacoby. Ehituse eelarve oli 450–500 tuhat rubla, kõik kulud kandis Revali (Tallinna) linnavalitsus. Ehitusjärelvalvet teostas arhitekt E. Jacoby.


Estonia pst 10 koolihoone projekt asub Tallinna Linnaplaneerimisameti arhiivis, kaust 4135, 1.1-6.


Kinnistul olnud XVI sajandist pärit Karjakaev, kust inimesed endale joogivett viisid, aeti ehitustööde ajal 1915. aastal kinni. Paljud perenaised olid meeleheitel, sest kuigi linnas oli veevärk, oli sealt tulev vesi suviti sogane. Siis jootis külm ja selge allikavesi kogu ümbruskonda. Teadmiste allikas – kool rajati ja asub praegugi puhta joogivee lätte kohal.

Probleeme tekitasid veel krundi alla mattunud vallikraav, liivane ja liikuv pinnas, mistõttu ehitusala tuli spetsiaalselt varisemisohu tõttu kindlustada.

Koolimaja on esinduslik kolmekorruseline kõrge punase kivikatuse ja keldriga kivihoone. Hoone on keeruline, põhjatiib on erakordselt elavalt liigendatud krundipiiride määramisel tekkinud vaidluste tõttu naabri, Vene Seltskondliku Klubiga.

Üldlahendus, katuse ja akende kuju seostuvad hilisjuugendiga.


Saalikorpuse peafassaad avaneb Estonia puiesteele, klassiruumide korpuse külgfassaad kaardub pikalt piki Pärnu maanteed. Kahe risaliidiga – muust fassaadist rikkalikumalt kaunistatud ehitise osaga – külgfassaadi kujunduses domineerivad ühtlased klassiruumide akenderead, millele lisavad omapära akendevahelistel väljadel paiknevad reljeefid – pinnalt eenduvad skulptuurteosed ja maskid, mis korduvad ka Estonia pst. poolsel peafassaadil.


Fassaadide liigenduses kasutatavad detailid on hilisklassitsistlikud: joonia orderi (fassaadi kandvate osade arhitektooniline süsteem) pilastrid (nelinurksed sambad, mis asuvad ühe küljega seina sees), viilukarniisil (eenduval rõhtsal ehisliistul) munavöötornament, frontoonid (ehisviilud) akende kohal, maskaroonid (stiliseeritud näomaskid).


Peafassaadi frontoonil (ehisviilul) on reljeef naisega, kes hoiab vasakus käes Pallas Athena tarkusesümbolit öökulli, paremas käsitöö ja kaubanduse õitsengu märgiks Merkuuri saua (autor teadmata, laad lähedane O. Goldbergi kiviraiumistöökoja töödele).

Peasissepääs on kujunduslikult esile tõstetud – selle ees paikneb tsentraalne paekivitrepp dekoratiivsete kivikeradega, kahelt poolt kulgeb peaukseni kaldpandus (kaldtee).

Peasissepääsul on kolmeosalise jaotusega tammepuust tahveluks, mille keskmises tahvlis on puidust nikerdatud Merkuuri sau, ülemises ja alumises tahvlis on ovaalsed nikerdatud rosetid.

Koolihoone kaheksasambalises vestibüülis asusid peauksest ühel pool August Weizenbergi skulptuurid Kaitseingel (RKM) ja Venemaa, teisel pool Tasadus/Modestia (RKM) ja Edevus (Tallinna Linnamuuseum).

Pidulik klassitsistlikus stiilis saal mahutas 300 istekohta, seal olid rõdu ja loožid.

Kahel pool lava seisid Tütarlaste Kommertskooli ajal õpetlikul eesmärgil August Weizenbergi skulptuurid Kristus ja Barrabas.

“Igal koosviibimisel on õpilaspere silmad suunatud kahele kujule aula poodiumil: ühel pool Kristus, ideaalsem ja õilsaim kõigist inimlastest, eeskujuna meie noortele, ja teisel pool Barrabas – tõsiseks hoiatuseks.”

Paul Kuusik, usuõpetaja


Tammepuust kateedril saalis oli tekst Laborare est orare – töötada tähendab palvetada. Saali tagaosas rõdu all olid A.Weizebergi Vanemuine ja Agrippina.

Rahakitsikusest I maailmasõja ajal jäi keskküte majja ehitamata. Maja viidi üle keskküttele 1939. aastal, varem toimus kogu kütmine ahjudega.

Sisukord

Maalid

Raamatukogu

Kooli raamatukogu asus praeguses ruumis nr. 222. Raamatukoguruumis oli sisegalerii – riiulid kahel korrusel ja võimlemissaal praeguses raamatukogu ruumis.

...

Klassiruumid olid kõik vastu Pärnu maanteed (enne Jaani tänav) – kolme suure aknaga ruumid, nurgapealsetel klassidel oli aknaid rohkem. Kolmes vanemas klassis polnud enam tavalisi koolipinke, vaid lauad ja toolid. Koolil oli tõusva põrandaga füüsikaauditoorium, keemiakabinet, kõrgete pultide ja pukkistetega raamatupidamisklass, masinakirjaklass 30 kirjutusmasinaga, arstikabinet, keldrikorrusel köök ja pikkade laudadega söögitoad. Muusikaklassis oli koguni kaks klaverit.

Koridorides olid puust sohvad, mis olid kaunistatud kooli kunstiõpetaja Theodor Ussisoo kavandite järgi tehtud rahvuslike puunikerdistega. Seintel olid reprod kunstiteostest.

Praegused pingid II korruse koridoris… … ja III korruse koridoris R. Tüüri pannoo 1801 (2006), mis koosneb 21 1,5 m kõrgusest pinoteksiga helesiniseks peitsitud vineerist poolruudust. Maalitud on musta akrüülseinavärviga, olulised osad rõhutatud kuldse, punase ja valge akrüülvärviga. Kujutab 40 purjelaeva Inglise, Norra ja Taani laevastikest Kopenhaageni linna kaunistanud pukktuulikute taustal. Pannoo vastasseinas oleval osal on lahingupoolte väejuhid admiral Horatio Nelson ja Taani kuningas Christian VII.

...

Elsbet Parek kirjutab oma mälestusteraamatus:

Uus, moodne ja oma aja kohta uhke koolimaja oli valmimisel Jaani tänaval…..kolisime sinna sisse üleöö – peaaegu salaja. Valmivat maja ähvardas sõjaväe tarbeks rekvireerimise oht…..selle võimaluse ennetamiseks viis Bauer oma kooli poolvalmis majja. Estonia puiestee äärne peafassaad oli alles tellingutes, samuti oli kogu esimese aasta kestel aula uues majas tellingutes…Kõik ruumid ja sisseaseaded olid kujundatud parimate Saksa, Taani ja Rootsi koolide eeskujul. ( Parek, E. 2010 … ja põlvest põlveni kajab. Tallinn: 45, 46)

Tallinna Inglise Kolledži rekonstrueerimise projekti tellija oli Tallinna 7. Keskkool, projekteerijad R-Konsulti arhitektid Irina Raud, Tarmo Õkva, Maia Laul ja Indrek Raudsepp. Projekteeriti aastatel 1995–1996. Ehitaja: Koger ja Sumberg, konstruktsioonid: AS Kommunaalprojekt, kommunikatsioonid: insener Rain Nigul. Kunstiajaloolane oli Liivi Künnapu.

Hoone välisarhitektuur säilis algsel kujul. Restaureeriti väärtuslikud dekoorielemendid, reljeefid ja maskid tänavajoone järgi kaarduval Pärnu maantee poolsel pikal fassaadil ning pilastrid, aknafrontoonid ja katuseviilu reljeef peafassaadil. Ennistati ka reljeefidega kaunisatatud tammepuust välisuksed, vaid peaportaali amortiseerunud uks asendati originaali järgi tehtud koopiaga.

Rekonstrueerimisprojektiga võeti suuremas mahus kasutusele skulpturaalse katuse alune mahukas pööning. Pööningu väljaehitamist korteriks alustati juba 1922. aastal, 1930.a kohandati see klassiruumideks. Merekooli ajal, 1990. aastal, võeti kasutusele Pärnu maantee poolse tiiva katusealune. Lisaks tollal hoovi poole paigaldatud VELUX-tüüpi akendele sai need nüüd ka tänavapoolne katusealune. Kivikatus uuendati ning torn taastati algsel kujul.

Interjöörides säilitati väärtuslikud originaaldetailid. Soojad heledad toonid lisavad avaruse tunnet veelgi. Olulise muudatuse tegi läbi saal, ehkki säilitatud on kõik algsed raskepärased dekoorielemendid. Kohmakas nõukogudeaegne lavakarp asendati uuega.

Originaallühtritele sekundeerivad kaks R_Konsulti disainitud (disainer M. Laul) laelühtrit. Need valmistati firmas Rinaldo ning kingiti koolile lapsevanem Mati Tänava poolt.

Uus on ka kunagises tütarlaste võimlamisruumis paikneva raamatukogu-lugemissaali kujundus alates valgustitest kuni puittrepini. (Künnapu, L. 1996. Koolimaja rekonstruktsioon Inglise Kolledži hooneks. – Maja, 4 (12) ) (Künnapu, L. 1996: 39,40)

Arhitekt Irina Raud (Irina Luhtein lõpetas Tallinna 7. Keskkooli 1963 a) valgustab ajakirjas Maja nr. 4/1996 neid tänapäeva koolile vajalikke elemente, mis jäid ehitamata. Hoone õuepoolsesse otsa oli projekteeritud kahekorruseline kaetud siseõu – liikumis- ja mänguruum. Siseõu oli planeeritud sportmängudeks, tantsu- ja näiteõhtute korraldamiseks. Siseõue kõrvale oli projekteeritud tualettruumide blokk ja lift. Koolihoone pööningule planeeriti väikekorterid külalisõpetajatele, internaat kuni 24 õpilasele ja koolijuhataja korter, kuid need plaanid ei teostunud.

Koolimajas säilitati kõik, mis veel vanast alles oli – alates kroonlühtrist kuni kahe seinakapi ukseni. Peatrepil olid küllaltki heas korras Ukrainast pärit keraamilised plaadid 1916. aastast. Kõik uksed õnnestus restaureerida või taastada vanade eeskujul. Akende restaureerimine ja uute puuraamidega akende valmistamine vanade eeskujul oli võimalik, kuid asendati plastikakendega. R-Konsult oli rahul ehitajaga, firmaga Koger ja Sumberg.

Igapäevane koostöö oli tulemuslik ning mõnigi lahendus muutus ehituse käigus paremaks. Koolimaja rekonstrueerimiseks kulutatud 33 miljonit krooni lõid muidugi kired lõkkele. Irina Raua sõnutsi ei saa laste pealt kokku hoida. Odavamalt ei saa, on aeg hakata korralikke asju tegema – vähemalt on popsimentaliteet murtud, briti vaimu sünnilava on taastatud 1914. aastal projekteeritud ja 1916 ehitatud Tsaari-Venemaaa äärekubermangu koolist. Selle jaoks, mida meie oma projektis juurde panime, ei jätkunud raha. Tõelise Inglise kolledžini on veel pikk tee Puudu on internaat ja sisehoov, kus saaks jalgpalli taguda ja kriketit mängida. (http://blog.ekspress.ee/Arhiiv/Vanad/1996/36/persoon.html) 1996. aastal kolis Tallinna Inglise Kolledž pidulikus rongkäigus üle Vabaduse väljaku oma uude koolimajja Estonia puiestee 10.

Elsbet Parek kirjutab oma mälestusteraamatus”… ja põlvest põlveni kajab” Tallinn, 2010 lehekülgedel 45-46 järgmist:

Uus, moodne ja oma aja kohta uhke koolimaja oli valmimisel Jaani tänaval…..kolisime sinna sisse üleöö- peaaegu salaja. Valmivat maja ähvardas sõjaväe tarbeks rekvireerimise oht…..selle võimaluse ennetamiseks viis Bauer oma kooli poolvalmis majja. Estonia puiestee äärne peafassaad oli alles tellingutes, samuti oli kogu esimese aasta kestel aula uues majas tellingutes…Kõik ruumid ja sisseaseaded olid kujundatud parimate Saksa, Taani ja Rootsi koolide eeskujul.

1996. aasta 31. augustil toimus Tallinna 7. Keskkooli õpilaste ja õpetajate sümboolne retk uude koolimajja Tallinna Inglise Kolledžisse Estonia puiesteel. Retk Tõnismäelt mööda Kaarli puisteed üle Vabaduse väljaku toimus suure rahvahulga saatel ja meedia tähelepanu all. Valmis uude majja.

Personaalsed tööriistad
Nimeruumid

Variandid
Toimingud
Navigeerimine
Tööriistad