1996

Allikas: TIKi ajalugu

Prantsuse Lütseumi taastamine ja Tallinna Inglise Kolledži rajamine Tallinna 7. Keskkooli õigusjärglasena

Kasutatud allikad

  • Tallinna 7. Keskkooli õppenõukogu protokoll nr.5 (28.05.1992), nr.2a (05.01.1993), nr.7 (08.06.1994), nr.5 (31.03.1995), nr.11 (30.08.1995) ja nr.7 (21.06.1996)
  • Prantsuse Lütseumi taastamise lugu. 2003. I. Merik (koost.) Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, edaspidi (Prantsuse Lütseumi … 2003)
  • Rebane, R. ( sünd. 1953 ), RAM kooli juhatuse liige, suuline intervjuu Tallinnas 04.04.2012, edaspidi (Rebane 2012)

1991. aastal otsustati Tallinna Prantsuse Lütseumi vilistlase Paul Aarne mälestuste kohaselt Eesti Instituudi ruumides Alliance Francaise’i koosolekul taastada 1935. aastal asutatud Tallinna Prantsuse Lütseumi Toetajate Ühing (TPLTÜ) eesmärgiga taotleda Tallinna Prantsuse Lütseumi taasavamist (Prantsuse Lütseumi … 2003: 1). Samas raamatus Prantsuse Lütseumi taastamise lugu esitatud lütseumi taastamise kronoloogias on nimetatud TPLÜ esimeste sammudena Prantsuse Lütseumi 68. aastapäeva aktuse toimumine ajaloolises koolihoones Hariduse tänav 3 30. oktoobril 1989. aastal. Tallinna 7. Keskkoolis toimus ka Prantsuse Lütseumi 70. aastapäeva aktus – 9. oktoobril. (Prantsuse Lütseumi … 2003 : 16, 17) Enne aktust, kooli aastapäeval 1. oktoobril avati koolihoone peasissekäigu eesruumis mälestustahvel, millel oli embleem LF ja tekst: Selles Eesti ja Prantsuse vabariigi ehitatud majas töötas 1937–1940 Tallinna Prantsuse Lütseum. Lysée Francais de Tallinn 1921–1940. Probi estote per totam vitam. (Prantsuse Lütseumi … 2003: 6)

TPLTÜ esindajad ning 7. Keskkooli vilistlaskogu esindaja Kaupo Pollisinski koostasid 30. detsembril 1989. aastal kooli direktori Mart Kuurme juures kirja Tallinna Kultuurimälestiste Inspektsioonile koolihoone kaitse alla võtmise kohta kultuuri- ja ajaloomälestisena. (Prantsuse Lütseumi …2003: 16) 1992. aastal esitati Tallinna linnavarade ametile taotlus tagastada Hariduse tänav 3 hoone Tallinna Prantsuse Lütseumile. (Prantsuse Lütseumi … 2003: 18)

Pärast TPLTÜ ametlikku taasasutamist 17.04.1991 alustati allkirjade kogumist tekstile „Taotleme Tallinna Prantsuse Lütseumi taastamist“. Maikuus 1991 tegi vilistlane Paul Aarne konkreetse ettepaneku 7. Keskkooli direktorile Rein Rebasele: võtta sügiseti paralleelselt inglise keele süvaõppeklassiga vastu ka üks prantsuse keele süvaõppeklass. Esialgu ei vaielnudki R. Rebane sellele vastu, kahtles vaid, kust võtta klassitäis asjast huvitatute lapsi. Hiljem ilmnes P. Aarne sõnutsi prantsuse suunale lastevanemate ja õpetajaskonna väga eitav suhtumine. (Prantsuse Lütseumi …2003: 1, 2). Tallinna 7. Keskkooli jaoks oleks see olnud võimalus prantsuse keele õppe lisamisega kooli võimalusi oma õpilaste jaoks avardada. Ruumipuudusel ei olnud see võimalik. Prantsuse keele klassi avamine oleks olnud võimalik ainult ühe inglise keele süvaõppega klassi asemele, mis ei sobinud seitsmenda kontseptsiooniga. (Rebane 2012)

Prantsuse Lütseum alustas direktor Lauri Leesi juhtimisel 1992. aastal tööd koolihoones Luise tänavas. 28. mail 1992. aastal informeeris Tallinna 7. Keskkooli direktor Rein Rebane õppenõukogu nõupidamise otsusest Tallinna aselinnapea Rein Loigu juures, et asjade lahendamine lükkub 1993. aasta kevadesse. (Tallinna 7. Keskkooli õppenõukogu protokoll nr. 5, 28.05.1992)

Tore oli idee muuta Hariduse tänav nimele vastavalt kahe kooli tänavaks. Direktor Rein Rebane tegi Hariduse tänavas asuva haiglahoone vanade jooniste põhjal koolile sobiva ruumiprogrammi. Seitsmenda spordiplatsile oleks saanud ehitada spordihoone kahe kooli – endisesse hoonesse kolinud lütseumi ja üle tänava asuva endises haiglahoones asuva seitsmenda jaoks. Hariduse tänava all olev tunnel ühendanuks koolimaja võimlaga. (Rebane 2012)

1993. aasta jaanuaris oli õppenõukogu päevakorras kooli sümboolika. Koolil peaks olema lipp, vimpel, kaart, voldik, tänukiri jms. Kuna kooli saatus oli endiselt lahtine ja nimi muutmata, siis tuli atribuutikaga oodata. Märk otsustati jätta endiseks. Rein Rebase arvates selguvat see kolme aasta jooksul. Idee, et koolil võiksid olla inglise keelt kõnelevate maade lipud, mis vahel kasutamist leiaksid, jäi soiku. (Tallinna 7. Keskkooli õppenõukogu nr. 2a, 05.01.1993)

Tallinna 7. Keskkooli õppenõukogu protokoll nr. 7 (08.06.1994): Olemasolevate andmete kohaselt üritati linna tasandil võtta vastu või leida lahendus 7. Keskkooli, Westholmi ja Prantsuse Lütseumi osas. Tulemustest pole koolile teatatud. Estonia pst 10 asuvale endise Tütarlaste Kommertskooli ja praeguse Merekooli hoonele on palju pretendente. 9. juunil peaks toimuma samal teemal järjekordne koosolek. Estonia pst hoone remondi maksumus oleks 12–15 miljonit krooni. Ametnike ja koolijuhtide seisukohad on erinevad. Mis puutub Estonia pst hoonesse, siis koolihoonena on tal Hariduse tänava hoonega võrreldes nii eeliseid kui puudusi. Kooli perspektiiv oleks muutuda erakooliks, mis annaks võimaluse õpetajatele väärilist töötasu maksta. Vastavalt Prantsuse lütseumi ja selle toetajate ühingu kirjale nõutakse Hariduse tänava koolihoone vabastamist 1. augustiks 1995. Merekool peaks Estonia pst. hoonest välja kolima 1. septembriks 1994. (õppenõukogu 1993/1994:26)

Merekool kolis uude hoonesse Lasnamäel ja koolihoone oli alates 1. oktoobrist 1994 kütteta ning selle seisukord halvenes.

1994.a novembris asutati Inglise Kolledži Sihtkapital (asutajaliikmeid 13–14, 7-liikmeline juhatus), registreeriti 22.03.1995 MTÜna. Sihtkapitali juhatuse liikmete seas olid ühiskondlikult aktiivsed Tallinna 7. Keskkooli vilistlased Hannes Tamjärv (vilistlane 1979 b), Andres Sarri (vilistlane 1976 a), Heiti Hääl (vilistlane 1981 b), Rein Lang (vilistlane 1975 a). Kuna vana koolihoone remontimine ei võtaks vähem aega kui uue hoone ehitamine, oli vastuvõetavam idee ehitada uus hoone. (Tallinna 7. Keskkooli õppenõukogu protokoll nr. 5, 31.03.1995)

Sihtkapital tegi eeltööd ja uuris võimalikke ehituseks sobivaid krunte Tallinna linnas:

  • Šnelli tiigi ääres oleks sobivaim koht. Kohal oli teatav side õpilaskonnagagi, sest seal toimusid kehalised kasvatuse tunnid
  • Wismari tänaval, kus olid olemas spordiplats ja kilehall
  • Kadriorus ETKVLi staadioni kohal

Uue koolihoone ehitamise rahastamiseks võiks linn Estonia pst 10 hoone 50–80 aastaks välja rentida.

16. juunil 1994. aastal otsustas Tallinna Linnavalitsus endise Tütarlaste Kommertskooli maja Estonia pst ja Pärnu mnt nurgal anda 7. Keskkoolile ja tagastada Hariduse tänava koolimaja Prantsuse Lütseumile. (Prantsuse Lütseumi … 2003: 21) Otsuse juures oli üks suur aga, sest hoone Estonia pst 10 oleks antud seitsmendale üle remontimata. Sihtkapitali variant osta Estonia pst hoone ära ja remontida tähendanuks kooli muutumist erakooliks. (Rebane 2012)

Prantsuse Lütseumi taastamise ajaloo versiooni (Prantsuse Lütseumi taastamise lugu. 2003. I. Merik (koost.) Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus) järgi oli veel 1995. aasta alguses neil võimalus loobuda Hariduse tänava hoonest Tallinna 7. Keskkooli kasuks ja võtta ise vastu Estonia pst 10 koolimaja. Endised lütseumlased pooldasid ajaloolist koolihoonet, õpetajad ja lapsevanemad uut, suuremat. Arnold Rüütel, kes samuti koolimajaprobleemidega tegeles, pidas loomulikuks, et Prantsuse Lütseum saab oma maja tagasi. Prantsuse Lütseumi kronoloogias on esitatud tsitaatidena peaminister Tiit Vähi ja haridusosakonna juhataja Leonid Fivegeri arvamused.

Tiit Vähi ütles: „Miks peab kaks kooli kolima? Prantsuse lütseum koligu kommertskooli majja ja 7. Keskkool jäägu sinna, kus ta on!“ Leonid Fiveger: „Sellest ei tule midagi, et lütseum saab suurema koolimaja. Hariduse tänava koolimaja on neile esialgu üsna paras. Inglise Kolledžil (7. keskkool) on suuremat maja vaja kohe – see kahes vahetuses kooliskäimine tuleb ära lõpetada, see mõjub laste tervise peale!“ (Prantsuse Lütseumi … 2003: 22)

Lauri Leesi meenutab taastamise kogumiku loos pealkirjaga „Lütseumi renessanss“ järgmist: Hariduse tänav 3 asuva õppehoone tagastamine oli väga valurikas protsess. Kuidas asi lõpuks lahenes, teavad väga vähesed. Nüüd ütlen ära: Meie ilusa koolihoone tagastas meile tollane peaminister Tiit Vähi ainuisikuliselt. Kui kisa ja kära oli juba nii suur, kui Tallinna 7. Keskkool korraldas meie kooli vastu oma kaks saadet päevas kas raadios või televisioonis, kirjutasin kirja peaministrile ja palusin end vastu võtta. Seda soovitas mul teha Märt Kubo. Ja ennäe! Asi toimis. Peaministri kabinetis oli vaid viis inimest: peaminister, mina, Märt Kubo, Sirje Endre ja linnapea asetäitja. Jutt käis praeguse Inglise Kolledži hoone müümisest hotelliketile „Savoy“. Tiit Vähi käratas: „Minu peaministriks olles koolimaja maha ei müüda! Neid mänge ma ei mängi. Kui härra Rebane (Tallinna 7. Keskkooli direktor Rein Rebane) ei soovi välja kolida, läheb Leesi oma lastega Vabaduse väljaku koolihoonesse, kuid juba korda tehtud sel määral ja nii kiiresti, et te ei jõua ahhetadagi!“ See, et ühte majadest korda tegema hakatakse, tegi kõigile vaidlustele lõpu. Inglise kool andis alla ja nõustus Vabaduse väljakule renoveeritud koolimajja ümber kolima. (Prantsuse Lütseumi … 2003: 2)

Otsus kooli remondi rahastamiseks riigi ja linna poolt ei tulnud kergelt. Tallinna 7. Keskkooli ja tema tänane õigusjärglane Tallinna Inglise Kolledž on tänu võlgu idee elluviimise toetajatele haridusminister Peeter Kreitzbergile, Tallinna Kesklinna linnaosa vanemale Jüri Otile ja Tiit Vähi nõunikule Silja Hiietammele (vilistlane 1974 a Silja Traat). (Rebane 2012)

Kui tuli otsus Estonia pst 10 hoone remondi rahastamise kohta, tekkisid hoonele „kosilased“. Remonditud hoonesse soovis ruume saada Pedagoogikamuuseum. Merekool soovis edasi kasutada hoone tornis olnud planetaariumi. Veelgi enam, leiti, et seda võiksid kasutada kõik Tallinna koolid. Mõlemad kosilased lükati tagasi.

Tallinna 7. Keskkooli õppenõukogu protokoll nr. 11 (30.08.1995): Estonia pst 10 hoone on seisnud hooldamata peaaegu aasta. Inglise Kolledži Sihtkapitali idee oli ehitada uus hoone, kuid olukord muutus ja praegu on kapitaalremondiks eraldatud 10 miljonit krooni riigi ja 4 miljonit krooni linna poolt. Raha on eraldatud ka järgmiseks aastaks … Linnavalitsuses toimunud nõupidamisel märgiti, et Estonia pst 10 hoone peab olema 1. augustiks 1996 valmis ning meie kool saab hakata sinna kolima. Riigi raha on mõeldud antud hoone kordategemiseks. Plaanis on ehitada välja mansardkorrus, kuhu tulevad korterid. Plaanis on ka spordihoone ehitamine.

Uude koolimajja kolimisel kooli nime muutmine oli igati seaduspärane. Otsus taotleda Tallinna Inglise Kolledži nime ei lähtunud nimetuse kolledž käsitlemisest kõrgkoolina, vaid sellest, et kolledž on Inglismaal kooli tüübi nimetus nagu Prantsusmaal lütseum. See oli inglise keele süvaõppega kooli puhul põhjendatud valik.

Õppenõukogu otsus: Tallinna 7. Keskkool taotleb oma nime muutmist – Tallinna Inglise Kolledž (Tallinn English College).

Kõne all oli Tõrvand-Tellmanni (Anna Tõrvand-Tellmanni Erakolledž rajati 1932. aastal ja kandis kuni 1936/1937 õppeaasta lõpuni Inglise Kolledži nime. Oli segakool, kus samuti nagu Riiklikus Inglise Kolledžis õpetati süvendatult inglise keelt) vilistlaste pakutud õigusjärglus, kuid Tallinna 7. Keskkool oli selleks ajaks koolina töötanud kauem kui 1940. aastal likvideeritud erakool ja ennast inglise keele süvaõppega koolina tõestanud. Tõrvand-Tellmanni kooli õigusjärglus oleks olnud vormiline, mitte sisuline. Nimevalik Tallinna Inglise Kolledž oli neutraalne. (Rebane2012)

Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni istungil 1996. aastal otsustati nimemuutus: Tallinna Inglise Kolledž. Kool jätkas Tallinna 7. Keskkooli õigusjärglasena.

1995/1996 õppeaasta viimasel õppenõukogul teavitati kooliperet, et õppetöö algab 1. septembril 1996. aastal uues koolihoones – klassid on valmis ja mööbliga sisustatud. (Tallinna 7. Keskkooli õppenõukogu protokoll nr. 7, 21.06.1996)

1996. aasta sügisel toimunud logokonkursile laekus 12 tööd. Žürii andis välja kolm preemiat. Ükski võidukast kolmest võistlustööst (I koha sai nr.10, II koha nr. 11 ja III koha nr.4) käiku ei läinud. Esimese preemia saanud Evelin Kasikovile andis žürii koosseisus Irina Raud, Tarmo Õkva, Merike Elmers, Kutt Niinepuu-Kiik ja Kirje Saar õiguse edasiseks koostööks. (õppenõukogu protokollid 1996/1997: Logokonkursi protokoll 04.11.1996)

Personaalsed tööriistad
Nimeruumid

Variandid
Toimingud
Navigeerimine
Tööriistad